Klasický test/kvíz č. 507: Testování: Test: Anglicko-české překlady - údaje v úředních tiskopisech

1/10

PŘÍJMENÍ
Slovo začíná na písmeno: S

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ
Slovo začíná na písmeno: O

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

NÁRODNOST
Slovo začíná na písmeno: N

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

ŽENATÝ, VDANÁ
Slovo začíná na písmeno: M

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

ROD, POHLAVÍ
Slovo začíná na písmeno: G

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

KŘESTNÍ JMÉNO
Slovo/slovní spojení začíná na písmeno: F

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

SÍDLO, BYDLIŠTĚ
Slovo začíná na písmeno: D

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

ROZVEDENÝ
Slovo začíná na písmeno: D

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

NAROZENÍ
Slovo začíná na písmeno: B

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

ADRESA
Slovo začíná na písmeno: A

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 13:49:06
loading
Načítám data...