Klasický test/kvíz č. 548: Testování: Test/kvíz: Deriváty a zajišťovací transakce

1/10

Jak se nazývá derivátový instrument, jehož podstatou je výměna úrokových peněžních toků mezi dvěma subjekty

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Jak byste nejlépe definovali finanční nástroj OPCE?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Derivátové operace se využívají

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Nákup deviz za spotový kurz je příkladem

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Kdy má smysl provést zajištění (tzv. hedging) budoucí platby v cizí měně

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Může zajišťovací operace (tzv. hedging) zahrnovat i jiné transakce než operace s deriváty?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Call opce je termín pro

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Jaké deriváty jsou obchodované na specializovaných burzách?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Co se skrývá pod zkratkou FRA?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Forma OPCE zvaná CAP se používá za účelem

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 10:23:15
loading
Načítám data...