Klasický test/kvíz č. 549: Testování: Test/kvíz: Deriváty pro pokročilé

1/10

Jaký instrument nepatří mezi tzv. deriváty?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Kdy má smysl provést zajištění (tzv. hedging) budoucího příjmu peněz v cizí měně

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Podkladovým aktivem u derivátů je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Lze forwardový kontrakt realizovat před sjednaným datem?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Úrokový forwardový kontrakt musí být sjednán vždy u stejné finanční instituce jako původní úvěrová smlouva. Je toto tvrzení pravdivé?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Pro který termínový instrument je typické, že je nabízen pouze ve standardizovaném množství a v standardních termínech

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Opční prémie u derivátového instrumentu OPCE představuje

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Co představuje realizační cena opce?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Jestliže realizační cena opce klesá, tržní cena call opce

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Úrokový swap je denominován

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 07:01:32
loading
Načítám data...