Klasický test/kvíz č. 551: Testování: Test/kvíz: DPH - pro pokročilejší

1/10

Tzv. osoba povinná k dani se po překročení obratu ve výši 1 mil.Kč v předcházejících 12ti kalendářních měsících stává plátcem DPH. Od kdy se stane plátcem?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Skupinovou registraci k DPH

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Podnikatel, neplátce DPH, poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě EU plátci DPH tohoto členského státu. Co to pro něj z pohledu DPH znamená?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Poskytnutí dárku obchodnímu partnerovi z pohledu DPH

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Datem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely DPH při dílčím plnění

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Služba poskytnutá tuzemským plátcem tuzemskému plátci proběhla 29.6. Dodavatel vystavil daňový doklad 5.7. Kdy může odběratel nejdříve uplatnit nárok na odpočet DPH?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Nárok na odpočet DPH je možno uplatnit

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Daňovým dokladem při vývozu zboží je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Musí plátce DPH podat daňové přiznání k DPH i tehdy, nevznikne-li mu v určitém zdaňovacím období žádná povinnost přiznat DPH?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se pro výpočet základu DPH v případě dovozu použije

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 06:47:21
loading
Načítám data...