Klasický test/kvíz č. 550: Testování: Test/kvíz: DPH - základy

1/11

Plátcem DPH je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

2/11

Je DPH placené při nákupu materiálu plátcem DPH z pohledu daně z příjmu nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (tzv. daňově uznatelným nákladem)?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

3/11

K jakém datu vzniká obecně povinnost přiznat DPH?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

4/11

Výši DPH lze spočítat

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

5/11

Daňový doklad

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

6/11

Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

7/11

Co je podstatou tzv. přenesené daňové povinnosti (u DPH)?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

8/11 Vyberte ze seznamu správné odpovědi.

Vyberte ze seznamu správné odpovědi.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

Přiřaďte typ plnění:
nájem nemovité věci, který trvá méně než 48 hodin
dodání stavby po uplynutí 5ti let po kolaudaci
vývoz zboží 

9/11

Kde je obecně místo plnění při poskytnutí služby?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

10/11

Zdaňovacím obdobím pro DPH po registraci k DPH je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

11/11

Daňové přiznání k DPH se podává

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 9%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 08:32:18
loading
Načítám data...