Klasický test/kvíz č. 181: Testování: Test/kvíz: Finanční analýza III

1/10

Který z uvedených vzorců je vzorec pro Čistou marži čili Rentabilitu obratu?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Doplňte položku místo otazníků ke vzorci Tržní přidané hodnoty (MVA).
??? – výše investovaného kapitálu

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Pokud vycházíme ze stejných dat, vychází ukazatel ROE

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Jaký je rozdíl mezi pojmy likvidita a solventnost?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Jak se jinak nazývá ukazatel Okamžité likvidity?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Jaký ukazatel likvidity dává větší smysl v odvětvích, v kterých musí firmy ze své podstaty držet velké množství zásob?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Jak se nazývá ukazatel s tímto vzorcem?
dlouhodobý cizí kapitál + vlastní kapitál – stálá aktiva

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Jak se nazývá stav, ke kterému dochází, pokud je část stálých aktiv financována krátkodobými zdroji?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Finanční páka působí pozitivně v případě, že výnosy generované použitím cizího kapitálu převýší náklady na cizí kapitál. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Jak se nazývá ukazatel finanční analýzy s tímto vzorcem?
(čistý zisk + nákladové úroky + odpisy) / budoucí splátky jistiny a úroků z úvěrů a půjček

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 13:05:36
loading
Načítám data...