Klasický test/kvíz č. 194: Testování: Test/kvíz: Hodnocení investičních projektů II

1/10

Při diskontování je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Jakým způsobem se dá spočítat anuitní faktor?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Základem pro výpočet čisté současné hodnoty (ČSH) je obvykle

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR) ve své podstatě bere v úvahu absolutní výši investice. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Pokud se cash-flow použité při výpočtu čisté současné hodnoty vztahuje k počáteční cenové hladině, a tudíž nebere v úvahu inflaci, jakou diskontní sazbu použijete při diskontování?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Pokud cash-flow použité při výpočtu čisté současné hodnoty zahrnuje i daňové dopady, jakou diskontní sazbu použijete při diskontování?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Co chybí ve Fisherově rovnici: nominální úroková míra = (1 + reálná úroková míra) * (1 + ???) – 1

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Jaký ukazatel se počítá vynásobením čisté současné hodnoty a anuitním faktorem pro počet let trvání projektu?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Jak se nazývá technika hodnocení investic, která počítá čistou současnou hodnotu projektu takovým způsobem, jako kdyby byl zcela financován z vlastního kapitálu a k této ČSH následně přidává vedlejší efekty financování cizím kapitálem?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Nesystematické riziko je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 13:16:28
loading
Načítám data...