Klasický test/kvíz č. 540: Testování: Test/kvíz: Kalkulace nákladů

1/10

Kalkulací může být celá řada. Nicméně všechny musí zahrnovat veškeré náklady, které podnik vynakládá. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Vyberte termín k žlutě zvýrazněné součtové položce v kalkulaci na obrázku.

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%
Testování: Test/kvíz: Kalkulace nákladů

3/10

Při použití absorpční kalkulace se do nákladů na produkt zahrnují

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Při použití absorpční kalkulace je možné použít tyto rozvrhové základny

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Podle typu nákl. objektu je možno rozlišit různé kalkulace: kalkulace jednotlivého výrobku/ služby, kalkulace procesů, kalkulace jednotlivých úkonů, kontraktů či celé výrobní dávky. V jakém případě je vhodná kalkulace jednotlivých úkonů/výkonů?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Jak se nazývá kalkulační metoda, při které jsou celkové náklady podniku rozděleny a alokovány na produkt podle jejích činností, resp. podle toho, co dává vznik těmto nákladům?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10 Vyberte ze seznamu správné odpovědi.

Vyberte ze seznamu správné odpovědi.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

Seřaďte kalkulační metody podle toho, která na produkt (výrobek) přiřadí nejvíce nákladů: 
8/10

Pokud se během sledovaného období sníží stav zásob, při použití které kalkulační metody bude dosažený nejvyšší zisk?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Jaká kalkulační metoda se používá pro rozdělení společných nákladů ve sdružené výrobě v případě, že produkty jsou oba přibližně stejně důležité?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Přímé náklady zahrnují

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 07:20:39
loading
Načítám data...