Klasický test/kvíz č. 172: Testování: Test/kvíz: Rozpočty, plány a jejich typy

1/7

Jak se nazývá číselně vyjádřená predikce výsledků, kterých podnik v budoucnu pravděpodobně dosáhne?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 14%

2/7

Jak se nazývá finanční plán fungující jako cíl pro další období?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 14%

3/7

Rozpočet je možno stanovit variabilně v závislosti na prodaném množství. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 14%

4/7

Jak se nazývá rozpočet, který je průběžně aktualizován odečtením dat týkajících se období, která již uplynula a přidáním dat za „chybějící“ období směrem do budoucnosti?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 14%

5/7

Jak se nazývá rozpočet, který vychází buď ze skutečných výsledků nebo předchozího rozpočtu a upravuje jej o očekávané a plánované změny?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 14%

6/7

Který rozpočet musí být vytvořen jako první?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 14%

7/7

Zaúčtované tržby se liší od plánovaných. Jak se spočítá část celkového rozdílu, která je způsobena změnou ceny (tj.cenová odchylka)?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 14%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 12:58:38
loading
Načítám data...