Klasický test/kvíz č. 543: Testování: Test/kvíz: Různé druhy/typy nákladů

1/10

Náklady zakreslené na obrázku fialovou barvou jsou náklady

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%
Testování: Test/kvíz: Různé druhy/typy nákladů

2/10

Jestliže se objem výroby zvýší, celkové variabilní náklady i jednotkové variabilní náklady se také zvýší. Je toto tvrzení pravdivé?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Nevýrobní režie se skládá z správní, prodejní a distribuční režie. Je toto tvrzení pravdivé?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Pro přímé náklady vynaložené při výrobě zásob vlastní výroby je charakteristické

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Jak se nazývají náklady, které jsou nejvyšší možnou částkou, kterou by bylo možno získat, pokud by byla zvolena jiná nejlepší alternativa.

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Celkové náklady podniku lze vždy zjistit sečtením veškerých externích a interních nákladů. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Náklady na zpracování (conversion costs) zahrnují

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Při rozhodování mezi možnostmi pokračovat v projektu anebo projekt ukončit je nutné zvážit též náklady, které již byly v minulosti vynaloženy. Je toto tvrzení podle ekonomických teorií správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Co chybí v modře zvýrazněné položce v kalkulaci na obrázku?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%
Testování: Test/kvíz: Různé druhy/typy nákladů

10/10

Jak se nazývají náklady, které představují rozdíl v nákladech vyplývající z přijetí různých možných alternativ nebo rozdíl v nákladech v různých okamžicích?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 08:17:32
loading
Načítám data...