Klasický test/kvíz č. 168: Testování: Test/kvíz: Zisk a jeho možné formy

1/10

Co je skryto pod zkratkou NOPAT?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Hospodářský výsledek je podle IAS 1 rozdělen do dvou částí – Zisk/ztráta a Ostatní úplný hospodářský výsledek (tzv. Other comprehensive income). Do ostatního úplného hospodářského výsledku se zahrnují transakce, které

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Jak se nazývá zkratka běžně používaná pro celkový zisk/ztrátu bez nákladových úroků, daně z příjmu a odpisů?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Jaký ukazatel je vhodnější pro srovnávání firem s velmi odlišnou výší stálých aktiv?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Ukazatel zisku EBIT není vhodný pro srovnávání výsledků firem s různým způsobem financování a různými daňovými sazbami. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

EAC je zkratka používaná pro určitou formu zisku. Jakou?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Souhrnný výsledek hospodaření musí být podle IFRS 5 ještě rozčleněn na zisk/ztrátu z pokračující činnosti a zisk/ztrátu z ukončované činnosti. Zisk/ztráta z ukončované činnosti obsahuje

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Jak se v českém účetnictví spočítá Výsledek hospodaření před zdaněním

Správných odpovědí může být více; můžete vybrat libovolný počet odpovědí. Způsob vyhodnocení otázky: označíte-li veškeré správné odpovědi a neoznačíte chybné, získáte 100%; v ostatních případech 0%.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

EBT (PBT) se vypočte jako EBITDA po odečtení

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

EAT (PAT) se vypočte jako EBIT po odečtení

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 17:05:32
loading
Načítám data...