Klasický test/kvíz č. 457: Testování: Test/kvíz: Co byste měli určitě znát při práci v Controllingu

1/17

Co je skryto pod zkratkou ROE?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

2/17

Jak se nazývá ukazatel s tímto vzorcem?
zisk / celková aktiva

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

3/17

Pokud je úvěr splácen anuitně, splátka se skládá z 

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

4/17

Čistá současná hodnota životaschopného investičního projektu by měla být

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

5/17

Jedním zdrojem pro financování podniku je nerozdělený zisk minulých let. Jak byste tento kapitál v manažerském účetnictví ocenili?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

6/17

Jak se obvykle počítá relativní odchylka (variance)?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

7/17

Co je skryto pod zkratkou WACC?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

8/17

Náklady zakreslené na obrázku jsou náklady

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%
Testování: Test/kvíz: Co byste měli určitě znát při práci v Controllingu

9/17

Výsledek hospodaření po zdanění se spočítá

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

10/17

Dividendy jsou vypláceny vždy, když je za sledované období dosažen zisk. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

11/17

Může se při použití různých kalkulačních metod pro ocenění zásob lišit zisk daného období?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

12/17

Souhrnný výsledek hospodaření musí být podle IFRS 5 ještě rozčleněn na zisk/ztrátu z pokračující činnosti a zisk/ztrátu z ukončované činnosti. Zisk/ztráta z ukončované činnosti obsahuje

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

13/17

Jak zaúčtujete nájemné zaplacené nájemcem dopředu? Na straně dal je bankovní účet. Co je na straně má dáti?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

14/17

Obecné doporučené hodnoty pro vzorec ukazatele Běžná likvidita neboli Likvidita 3. stupně se ideálně pohybují v rozmezí

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

15/17

Termín marže a přirážka se liší v

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

16/17

Co je to pracovní kapitál?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

17/17

Jak se nazývá zkratka začínající na písmeno E používaná pro celkový zisk/ztrátu bez nákladových úroků a daně z příjmu?

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 6%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 07:45:46
loading
Načítám data...