O webu


 

PODROBNÝ NÁVOD PŘI TVORBĚ OTÁZKY A FIXNÍHO TESTU

 

KROK Č.1: REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE.

Neregistrovaní uživatelé otázky/testy tvořit nemohou.

 

KROK Č.2: TVORBA OTÁZKY

 1. V levém menu vybrat: Vytvoření nové otázky / testu (kvízu)
 2. Vybrat Vytvořit novou otázku
 3. Výběr typu otázky (viz.přiložený soubor v Excelu). Nejčastěji používaným typem je multiple-choice - 1 odpověď či vepsání přímé textové odpovědi.
 4. Zobrazí se formulář na vyplnění parametrů otázky. Je třeba vyplnit veškerá pole označená *. Anglická verze (pravá sekce) je nepovinná, nicméně pokud nějakou část anglické sekce vyplníte, je potřeba anglickou verzi buď dodělat či celou smazat. Anglickou verzi samozřejmě vyplňujte v angličtině.

 

Znění otázky (povinné pole).

Typ doplnění (nepovinné pole) – jako doplnění ke znění otázky můžete zvolit obrázek (ideálně jpg; limitováno 1 MB), video (nutno předem vložit na youtube) či audio záznam; následně vyberte zvolený obrázek, zvuk nebo vložte odkaz na youtube (v testu se zobrazí video, nikoliv odkaz!).

U otázek typu VEPSÁNÍ VÍCENÁSOBNÝCH ODPOVĚDÍ a VÝBĚR Z ROZBALOVACÍHO SEZNAMU je nutné prostor k doplnění/výběru ze seznamu ve znění otázky nahradit # s pořadovým číslem správné odpovědi (např. šakal#1 v#2li na měsíc). V kolonkách Odpovědí ve formuláři jsou zde tedy správné odpovědi v pořadí dle zadání otázky (např. tedy Odpověď č.1: i, Odpověď č.2: y).

Odpovědi (povinné pole): současné možné maximum je 7 odpovědí. Odpovědi mají nejčastěji formu textu, ale u otázek typu multiple choice mohou být též formou obrázku, videa či zvuku (funguje obdobně jako u doplnění ve znění otázky). Minimum odpovědí není stanoveno, ale samozřejmě je logické, že kromě otázek typu Vepsání 1 odpovědi jediná odpověď nedává smysl.

 

Co vyplnit do políčka odpověď u různých typů otázek?

 • MULTIPLE CHOICE – 1 ODPOVĚĎ & MULTIPLE CHOICE – VÍCE ODPOVĚDÍ: Možné odpovědi, z nichž minimálně jedna je správná.
 • MULTIPLE CHOICE S PŘIŘAZENÝMI BODY: Možné odpovědi; každé odpovědi jsou níže přiřazeny % (tedy jakési body).
 • VEPSÁNÍ 1 ODPOVĚDI: Možné správné odpovědi. Pro správné zadání si prosím dole přečtěte, jakým způsobem systém vyhodnotí správnost otázky.
 • VEPSÁNÍ VÍCENÁSOBNÝCH ODPOVĚDÍ: Správné odpovědi v pořadí dle zadání otázky. Pro správné zadání si prosím dole přečtěte, jakým způsobem systém vyhodnotí správnost otázky.
 • VÝBĚR Z ROZBALOVACÍHO SEZNAMU: Správné odpovědi v pořadí dle zadání otázky. Odpovědi se pak v testu (kvízu) seřadí v abecedním pořadí.

 

Správné odpovědi: vyberte z rozbalovacího seznamu

 

Doplňující informace k zobrazení při vyhodnocení testu (nepovinná pole).  Zejména v této sekci si administrátor vyhrazuje právo smazat či upravit obsah otázky, hlavně v případě, kdy nejsou splněny níže uvedené podmínky:

 • Doplňující text: Text, díky kterému se testovaný dozví více o předmětu otázky. Text musí:
  • být striktně relevantní k testované otázce
  • musí být v souladu s autorským zákonem – není tedy možné odkudkoliv kopírovat!!!!
 •  Doplňující text odkázat na adresu: Odkaz na web, kde je možné získat další rozšiřující informace o předmětu otázky vztahující se k Doplňujícímu textu.
 •  Více informací o tématu lze najít zde: Odkaz na web, kde je možné získat další rozšiřující informace.

 

 • Podmínky pro vložení odkazů: link je striktně relevantní k testované otázce a předem dohodnutý s administrátorem (mail)

 

Zatřídění otázky z pohledu Čecha:

 • povinnost zvolit alespoň jednu kategorii (část filtru vlevo), případně detailní kategorii (subkategorii; část filtru vpravo)
 • nepovinně je možno zvolit obtížnost otázky (1=nejlehčí, 5 = nejtěžší)

 

Pozn.: Výhodou zatřídění otázky do více kategorií je její zobrazení ve variabilních testech/kvízech ve více kategoriích najednou. Příkladem vícenásobného zařazení může být např. otázka: Jaké je hlavní město Polska? – možno zařadit nejen do kategorií Zeměpis a Všeobecné znalosti, ale také subkategorií Zeměpis – Hlavní města států, Zeměpis – Města, Všeobecné znalosti – Evropa.

Políčko Obtížnost je využíváno pro výběr znalostní úrovně u variabilních testů.

 

Pozn. k Zatřídění otázky/testu z mezinárodního pohledu – vyplnit jen v případě anglické verze. V řadě případů je výběr totožný s pohledem Čecha (proto se filtr automaticky nastavuje), ale určité znalosti mají význam pouze pro občany ČR a z mezinárodního pohledu mohou spadat do jiné kategorie (např. úroveň všeobecných znalostí se liší mezi národy nebo je určitá otázka pro Čecha jednodušší než např. pro Američana (např. znalosti o ČR). Samozřejmě víme o tom, že tento pohled je zjednodušený – ale chtěli jsme vyjít vstříc nejčastějším uživatelům webu – tj. občanům v ČR.

 

Zveřejnit otázku na webu: nechte zaškrtnuté; odškrtnutí je spojeno s funkcionalitou, která se teprve vyvíjí.

Zveřejnit autorství – odškrtnete-li, při testování se nezobrazíte jako autor otázky (bude zobrazeno autor neznámý).

 

 

→ Uložit/ odeslat otázku ke schválení

 

Po schválení administrátorem se otázka objeví ve variabilním testu (kvízu) zvolené kategorie/subkategorie na webu.

Do konkrétního fixního testu musíte otázku ručně přidat (viz. popis níže).

 

 

KROK Č.3: TVORBA FIXNÍHO TESTU

Jakmile jsou vytvořeny všechny otázky (viz. krok Tvorba otázky), které chcete vložit do testu/kvízu, přejděte k nastavení parametrů testu/kvízu. Otázky nemusíte tvořit Vy, naopak, můžete využít veškeré otázky, které jsou na webu dostupné.

 

 1. V levém menu vybrat: Vytvoření nové otázky / testu (kvízu)
 2. Vybrat Vytvořit nový fixní test (kvíz)
 3. Zobrazí se formulář na vyplnění parametrů fixního testu. Je třeba vyplnit veškerá pole označená *. Anglická verze (pravá sekce) je nepovinná, nicméně pokud nějakou část anglické sekce vyplníte, je potřeba anglickou verzi buď dodělat či celou smazat. Anglickou verzi samozřejmě vyplňujte v angličtině. Pokud jsou všechny otázky vloženy v obou jazycích, je možno vytvořit testy/kvízy v obou jazycích zároveň.

Název testu (povinné pole)

Časový limit (nepovinné pole): zadání v celých číslech; znamená celé minuty; po vypršení časového limitu se uživateli test automaticky vyhodnotí (pokud jej uživatel nedá sám vyhodnotit dříve)

Vložit otázku – zobrazí se filtr, v kterém si najdete vaši otázku. Vkládat je možné i dosud neschválené otázky, nicméně test (kvíz) se na webu objeví až po jejich schválení. Nelekněte se - pokud je otázka vložena i v angličtině, zobrazuje se tu v obou jazycích. Neznamená to ale, že je test automaticky vytvářen i v angličtině (k tomu by bylo potřeba v angličtině vyplnit veškerá povinná pole).

Slovní hodnocení (nepovinné pole): škály zadávejte v celých číslech, škály na sebe musí navazovat (např. 0-50, 51-100)

Zatřídění testu z pohledu Čecha:

 • povinnost zvolit alespoň jednu kategorii (část filtru vlevo), případně detailní kategorii (subkategorii; část filtru vpravo)

 

Pozn.: Výhodou zatřídění testu/kvízu do více kategorií je jeho zobrazení ve více kategoriích najednou.

 

Zveřejnit otázku na webu: nechte zaškrtnuté; odškrtnutí je spojeno s funkcionalitou, která se teprve vyvíjí.

Zveřejnit autorství: odškrtnete-li, u testu/kvízu se nezobrazíte jako autor (zobrazí se „autor neznámý“).

 

Fixní test se objeví na webu až po schválení fixního testu a všech obsažených otázek administrátorem.

 

 

KDY SYSTÉM ODPOVĚDI NA OTÁZKY TYPU VEPSÁNÍ 1 ODPOVĚDI A VEPSÁNÍ VÍCENÁSOBNÝCH ODPOVĚDÍ VYHODNOTÍ JAKO SPRÁVNÉ

Prozatím je systémově nastavena ignorace velkých a malých písmen, háčků, čárek a pomlček. Do budoucna očekáváme nastavení složitějších pravidel a speciálních pravidel pro gramatiku.

 

TYPY OTÁZEK NA WEBU

Typy otázek

 

loading
Načítám data...