Klasický test/kvíz č. 179: Testování: Test/kvíz: Finanční analýza I.

1/10

Jak se nazývá metoda finanční analýzy, která je používána za účelem výpočtu podílu položky na určité sumární položce, např. % zásob na celkových aktivech.

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Čistý pracovní kapitál je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Snižování ukazatele Zisková marže může poukazovat na

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Jak se nazývá ukazatel s tímto vzorcem?
NOPAT – (investovaný kapitál * WACC)

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Ukazatel ROCE se nedá srovnávat s podnikovým WACC. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Jak se jinak nazývá ukazatel Pohotová likvidita ?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

V době ekonomického růstu bývají ukazatele likvidity často

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Co chybí v čitateli vzorce ukazatele Okamžitá likvidita neboli Likvidita 1. stupně?
??? / krátkodobé závazky

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Podkapitalizace obvykle znamená

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Ukazatele doby obratu patří mezi skupinu ukazatelů aktivity. Vyjadřují

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 10:36:38
loading
Načítám data...