Klasický test/kvíz č. 174: Testování: Test/kvíz: Firemní plánování II

1/10

Firemní vize je

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Musí být strategický cíl měřitelný?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Jak se nazývá finanční plán fungující jako cíl pro další období?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Rozpočet musí být vždy nastaven na pevno a nesmí být nijak měněn. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Spočítejte množstevní odchylku od plánovaných dat na tržbách a vepište zaokrouhlený výsledek. Plán: tržby 20 000, prodané množství 200. Skutečnost: tržby 22 000, prodané množství 190.

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Jak se nazývá složka časové řady, která obvykle trvá několik let a opakuje se ve středně dlouhém období?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Časovou řadu je možno rozdělit na následující komponenty: trend, sezóna, cyklus a náhodná složka. Trend lze odvodit například pomocí regresní analýzy. Je toto tvrzení správné?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Z uvedených dat týkajících se objemů prodeje vypočtěte 3-měsíční klouzavý průměr za měsíc duben a vepište zaokrouhlené číslo. Leden: 255, Únor: 260, Březen: 279, Duben 285, Květen: 270, Červen: 300, Červenec: 315

Vepište správnou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Investiční středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10 Vyberte ze seznamu správné odpovědi.

Vyberte ze seznamu správné odpovědi.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

Přiřaďte typ standardu při tvorbě standardních nákladů: 

  1. předpokládá, že nastanou všechny možné příznivé podmínky a naopak nenastanou žádné nepříznivé  
  2. je nastaven tak, aby byl realistický a dosažitelný, přiměřeně zohledňuje možné ztráty či neefektivnosti  
  3. vychází z existujících pracovních podmínek
  4. je stanoven jako průměr za delší časové období, odráží tak trend a v průběhu času se příliš nemění 

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 18:06:38
loading
Načítám data...