Klasický test/kvíz č. 528: Testování: Test/kvíz: Vyznáte se v rozvaze?

1/10

Aktiva v účetnictví musí být

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Z jaké položky se neskládají aktiva

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Součástí pasiv není

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10 Vyberte ze seznamu správné odpovědi.

Vyberte ze seznamu správné odpovědi.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

Přiřaďte účetní položku k nadřazené položce v rozvaze:
Oběžná aktiva
Dlouhodobá aktiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje 

5/10

Jak se nazývá položka pasiv, konkrétně vlastního kapitálu, kde se účtují vklady zakladatelů nebo dárců do podniku mimo základní kapitál a mimo vkladů ze zisku?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Emisní ážio je součástí

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Kde v rozvaze najdete výsledek hospodaření sledovaného účetního období

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Jaká z uvedených položek není součástí oběžných aktiv

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Rezervní fond vytvářený pro případ ztráty je v rozvaze součástí

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Kde byste hledali závazný obsah rozvahy pro podnikatele?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 4 minut/y
Konec testu: 20:48:09
loading
Načítám data...