Klasický test/kvíz č. 175: Testování: Test/kvíz: Základy finanční analýzy I.

1/10

Z jakých dat může vycházet finanční analýza? Vyberte nejvhodnější odpověď.

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

2/10

Jak se nazývá metoda finanční analýzy, která zobrazuje změnu (podíl či rozdíl) stejné položky v čase (např. srovnání výše stálých aktiv na konci sledovaného období oproti stavu ke konci předchozího roku).

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

3/10

Jak se spočítá absolutní odchylka (variance)?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

4/10

Jaký z uvedených ukazatelů není možno začlenit do analýzy rozdílových ukazatelů?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

5/10

Výsledky analýzy poměrových ukazatelů mohou být vyjádřeny

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

6/10

Přidaná hodnota je běžně zařazována mezi

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

7/10

Termín marže a přirážka se liší v

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

8/10

Jak se nazývá ukazatel s tímto vzorcem?
zisk / (celková aktiva – krátkodobé závazky)

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

9/10

Jak se nazývá ukazatel s tímto vzorcem?
zisk / vlastní kapitál

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

10/10

Jak se nazývá ukazatel likvidity, který vyjadřuje, kolikrát by firma byla schopna uhradit krátkodobé závazky, pokud by přeměnila svá oběžná aktiva na peníze?

Správných odpovědí může a nemusí být více; vyberte však jen jedinou odpověď.
Maximální možný zisk na otázce: 10%

po uplynutí časového limitu se test dokončí automaticky i bez stisku tlačítka

Zbývá vám:
Časový limit: 5 minut/y
Konec testu: 07:04:06
loading
Načítám data...